CoReflect - Europees samenwerkingsproject voor onderzoek naar wetenschappelijk leren in de klas.
Over onderzoekend leren
Wat is CoReflect?
De afdeling Instructietechnologie aan de Universiteit van Twente staat onder meer bekend om haar brede deskundigheid en ervaring in het onderzoek naar motivatie- en reflectieprocessen tijdens kennisontwikkeling van leerlingen. Samen met Iselinge Hogeschool, vanuit een Europees samenwerkingsproject genaamd CoReflect, werkt Nederland met een zestal andere landen samen om leerlingen op de computer kennis te laten maken met de wetenschap.
Wat is de bedoeling?
Centraal in het project staat een leeromgeving genaamd Stochasmos waarin leerlingen een vraagstuk uit de techniek aanpakken (vervangend voor technieklessen), informatie verzamelen en domeinspecifieke vragen leren te stellen om het vraagstuk te beantwoorden. Leerlingen doen hierbij niet slechts nieuwe kennis op, maar leren een reflectieve systematiek aan om dezelfde functionele vragen te stellen als een ontwerper in kwestie.
Wat is interessant voor mijn klas?
Leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes in wetenschappelijk redeneren en reflecteren op laten doen geeft CoReflect een bijzonder uniek karakter. Stochasmos is op kleine schaal al in het buitenland onderzocht en effectief gebleken. Om die reden voelen wij ons zeer bewogen om het onderzoek in Nederland voort te zetten en zoeken naar scholen die op vrijwillige basis geinteresseerd zijn om mee te werken.
"Dit is precies waar we in onze technieklessen tegenaan lopen. Ik ben geïnspireerd door jullie presentatie. Hebben jullie materiaal waarmee ik meteen aan de slag kan?"
Albert Visscher, Ds. J.l. Piersonschool te Hengelo(Gld)
"Dit is wel razend interessant, zeg. Wij moeten hier op school gewoon wat mee doen. Kunnen we in januari iets voor jullie betekenen?"
Paul Aalbers, techniekdocent
"Een project waarin wetenschap en praktijk elkaar zo concreet ontmoeten is uniek in Nederland. Het is een kans die leergierige docenten niet kunnen laten liggen."
Gerdo Velthorst, coördinator Iselinge
Wat moet er gedaan worden?
In CoReflect wordt gewerkt met een leeromgeving genaamd 'Stochasmos' waarin leerlingen aan de hand van een wetenschappelijk vraagstuk onder andere op de computer aan de slag gaan. Het is aan Nederland om een casus te ontwikkelen. Een casus die activerend, leuk en vooral leerzaam is. Daarmee zouden we uw praktijkervaring en terugkoppeling goed kunnen gebruiken.

De taakverdeling is grofweg als volgt: Onderwijskundigen en Pabo-studenten doen al het ontwikkelwerk. Inhoudsdeskundigen en leerkrachten, zoals u, geven vervolgens feedback op dit ontwikkelwerk. Zodoende proeven beide partijen van de wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Wat kan ik verwachten?
Wij zijn vereerd bij elke vorm van medewerking die u schikt. Laat ons vooral van uw interesse horen. Uit onze brede werkervaring met basisscholen weten wij dat u bijdrage aan dit project ingekaderd wordt door uw werkzaamheden als leerkracht. We willen daarom helder zijn in de flexibiliteit van uw bijdrage aan het CoReflect project: uw betrokkenheid is volledig af te stemmen op uw werkruimte en interesse.

Per e-mail kunt u persoonlijk uw richting en omvang van medewerking specificeren. Per post sturen wij u dan bijbehorend leermateriaal op dat voort is gekomen uit ons ontwikkelwerk en dat wij graag zouden willen toetsen met uw deskundigheid en praktijkervaring.

Interesse?
Het internationale karakter van dit project vereist echter een drietal aanmeldingscriteria als u geïnteresseerd bent om te participeren:
  • Beschikbaarheid van een computerlokaal met internetaansluiting
  • Leerkracht: basisniveau in Engelse taalvaardigheid
  • Leerkracht: eenmalig, twee keer volledig kosteloos naar een driedaags congres in het buitenland.
Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben over zaken die u niet duidelijk zijn, dan kunt u ons gerust vragen voor verheldering.
Downloadables
Hieronder vindt u aanvullende documenten die u kunt downloaden:

Brochure
In deze brochure wordt kort en krachtig uitgelegd wat dit project is 'Engelstalig).

Plan van aanpak
Het plan van aanpak voor januari tot en met april 2009 waarin de werkwijze wordt beschreven.
 
Klik om document te downloaden Projectmap
Een informatie-bundel met daarin veel meer aanvullende informatie over het project.
Klik om presentatie te downloaden Presentatie
Een presentatie die wij in onze bijeenkomsten gebruiken om onderzoekend leren aan leerkrachten toe te lichten.

Lessenserie weerstation
De complete tweede lessenserie waarin leerlingen in de bovenbouw een weerstation ontwerpen.

Klik om document te downloaden Kopieerbladen
De kopieerbladen en brieven bij de lessenserie weerstation. De bestanden zijn gezipt..
Hans van der Meij
Hans bestudeert vraaggedrag van leerlingen, handleidingen (zoals instructieontwerp, minimalisme, en de ontwikkeling van zelfstandig leermateriaal), en de functionele integratie van ICT in het onderwijs. Hij is medewerker op de afdeling Instructietechnologie aan de Universiteit Twente en verzorgt verschillende cursussen in de opleiding. Vanuit zijn toegepaste onderzoek heeft hij meer dan 100 wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan en is een vertrouwde spreker op internationale conferenties.
Tim Post
Tim is een Mastersstudent Educational Science & Technology aan de Universiteit Twente. Zijn extra-curriculaire activiteiten betreffen onder andere een bestuursjaar bij de studievereniging van de opleiding, een leeromgeving genaamd Lucidipedia voor lucide dromen, en gastlezingen hierover op verschillende universiteiten in Nederland. Momenteel is Tim bezig met afstuderen en doet onderzoek naar het ondersteunen van onderzoekend leren op de computer.
Gerdo Velthorst
Gerdo is opleidingsdocent op Iselinge Hogeschool en anderhalve dag per week werkzaam bij het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek. Op de hogeschool is hij ondermeer verantwoordelijk voor toetsing in de afstudeerfase: toetsconstructie, organisatie en kwaliteitszorg. Daarnaast vervult hij als docent met name zijn lestaken op het gebied van onderzoeksvaardigheden en participeert hij in een kenniskring over het ontwerpen van onderzoekstaken. Bij het kenniscentrum bestudeert hij voornamelijk het thema onderzoekend leren.